Enter your search terms:
Top
 

Asistență fiscală

  • Înregistrări fiscale ale nerezidenților în domeniul impozitului cu reținere la sursă și a impozitului pe câștigurile de capital
  • Înregistrări în scopuri de TVA
  • Înregistrări ale sediilor permanente
  • Asistență în vederea obținerii de soluții fiscale individuale şi de răspunsuri la scrisori de la Ministerul Finanțelor și de la alte autorități
  • Asistență fiscală în implementarea sistemelor și a altor programe IT
  • Asistență în cursul derulării inspecțiilor fiscale
  • Asistență în cadrul rambursărilor de impozite, inclusiv a TVA şi a compensărilor de impozite