Enter your search terms:
Top

19 ianuarie 2018      |     Autor Stela Colun

În Monitorul Oficial nr. 52/18.01.2018, a fost publicată Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale (“Legea”)

În Monitorul Oficial nr. 52/18.01.2018, a fost publicată Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale.

 

Legea va intra în vigoare la data de 21 ianuarie 2018.

Vă prezentăm în continuare prevederile Legii.

– În cazul tranzacţiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, respectiv impozitul pe venit şi contribuţiile sociale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării acestor venituri ca venituri dintr-o activitate independentă, obţinute de către persoanele fizice din transferul proprietăţilor imobiliare care fac parte din patrimoniul afacerii, pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017, şi neachitate până la data de 21 ianuarie 2018.

 

– Organul fiscal nu reîncadrează veniturile obţinute de către persoanele fizice din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal ca venituri dintr-o activitate independentă şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2017.

 

– Anularea obligaţiilor fiscale menționate mai sus se efectuează din oficiu, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale care se comunică contribuabilului.

– Se anulează diferenţele de TVA, precum şi accesoriile aferente acestora, pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2016, stabilite prin decizie de impunere comunicată contribuabilului până la data de 21 ianuarie 2018, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 220.000 lei, realizate de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu sediul activităţii economice în România, care au realizat activităţile de producţie agricolă, inclusiv activităţile de transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele industriale sau au furnizat servicii agricole utilizând munca manuală proprie şi/sau echipamentele specifice.

 

– Organul fiscal nu stabileşte diferenţele de TVA, precum şi accesoriile aferente acestora, persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, cu sediul activităţii economice în România, menționate mai sus, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 220.000 lei, şi nu emite o decizie de impunere pentru perioadele anterioare datei de
31 decembrie 2016.

 

– În cazul în care, anterior datei de 21 ianuarie 2018, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor menționate mai sus, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

 

– Persoanele care au efectuat plata obligaţiilor fiscale pentru care această Lege prevede anularea acestora au dreptul la restituirea sumelor achitate.

 

– Procedura de aplicare, precum şi modalităţile de restituire a sumelor prevăzute de prezenta lege se aprobă prin ordin ANAF, care se emite în termen de 30 de zile de la data de 21 ianuarie 2018.

În legătură cu această lege, Ministerul Finanțelor Publice a publicat, la data de 18 ianuarie 2018, pe site-ul său, precizări referitoare la faptul că nu a susținut această lege, astfel:

“Actul normativ a reprezentat o inițiativă parlamentară. În cadrul dezbaterii proiectului de lege, punctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice a fost unul negativ, respectiv că nu susține promovarea acestei inițiative legislative. Precizăm că Ministerul Finanțelor Publice și-a menținut această opinie pe întreaga durată a procesului legislativ.”

Latest comments

Post a comment