Enter your search terms:
Top

24 martie 2020    |     Autor Stela Colun

MĂSURI ECONOMICE ȘI FISCAL-BUGETARE

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, conform Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020, a fost instituită starea de urgenţă pe teritoriul României pe o durată de 30 de zile, și anume:

16 martie –14 aprilie 2020.

 

Vă prezint în buletin anexat informații privind anumite măsuri economice și fiscal-bugetare, reglementate în acest sens conform
Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 29/2020 și nr. 30/2020.

 

ColunTax-Buletin-Masuri economice si fiscale-24.03.2020

 

REZUMAT

 

 • Indemnizația de șomaj. Pe perioada stării de urgență, pentru perioada suspendării a temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut anul 2020: 5.429 lei.

Astfel, indemnizația de șomaj nu poate depăși 4.072 lei (5.429 lei x 75%).

 

 • Concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

 

 • Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA.
 • În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, persoanele asigurate pentru concedii
  şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concediu
  şi indemnizaţie pentru carantină, fără îndeplinirea condiţiei privind stagiul de asigurare.

 

 

 

 • În anul 2020, termenul de plată de 31 martie pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloace de transport, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv. 

Până la primul termen de plată al impozitului pe clădiri – 30 iunie 2020 inclusiv – trebuie depus și raportul de evaluare a clădirii, în cazul în care contribuabilii efectuează evaluarea clădirilor.

 

 • Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 şi neachitate până la data de 14 mai 2020, nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere.

 

 • Pe perioada 21 martie – 14 mai 2020 se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală.

 

 • Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plăţile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

 

 • Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii, care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate şi care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.

 

De aceste dispoziții beneficiază și:

 • profesiile care îndeplinesc servicii de interes public;
 • cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în care îşi desfăşoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane;
 • federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive.

 

 • Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă, iar pe durata stării de urgenţă se suspendă depunerea acestei declaraţii. 

 

Cu stimă,

 

Stela Colun PhD

Tax Adviser

Mobile: +40 748 733 865

stela.colun@coluntax.ro

 

Colun Tax Consulting SRL

7 Barajul Sadului Alley

Bucharest, Sector 3

https://coluntax.ro/

Latest comments

Post a comment