Enter your search terms:
Top

21 decembrie 2021    |     Autor Stela Colun

Modificări fiscale în vigoare de la 1 ianuarie 2022

Buletinul anexat o prezentare a modificărilor fiscale în vigoare de la 1 ianuarie 2022, precum și a altor modificări.

Buletin ColunTax-OUG 130-2021-20.12.2021

 

În Monitorul Oficial nr. 1202/18.12.2021, Partea I-a, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea unor acte normative (“Ordonanța”).

 

REZUMAT

 

 • Plafonul anual pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a fost menținut la suma de 1.000.000 EUR.
 • A fost majorat de la 150 lei la 300 lei plafonul neimpozabil cu impozit pe venit și contribuții sociale pentru cadourile acordate de angajatori angajaților și în beneficiul copiilor minori ai acestora, pentru anumite evenimente și pentru fiecare personă.
 • Tichetele cadou vor putea fi acordate numai angajaților. Tichetele cadou au fost eliminate din categoria veniturilor din alte surse și vor fi impozabile cu contribuții sociale.
 • Veniturile din pensii obținute de pensionari vor fi impozabile cu CASS pentru partea care depășește plafonul lunar de 4.000 lei.
 • Măsura de suspendare a aplicării dispozițiilor privind educația timpurie va fi continuată pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022. 
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2022, persoanele fizice vor avea dreptul să achiziționeze, în mod individual sau în comun cu altă/alte persoană/e fizică/e, cu cota redusă de TVA de 5% o singură locuință a cărei valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de
  000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA (echivalentul în lei a circa 140.000 euro la cursul mediu de 5 RON/EUR).

Va fi creat Registrul persoanelor fizice care au achiziționat locuințe cu cota redusă de TVA de 5%.

 • Pe perioada sezonului rece (cinci luni între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor) se va aplica cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea de energia termică pentru consumatorii casnici, spitale, școli, organizaţii neguvernamentale, unităţi de cult, furnizori publici şi privaţi de servicii sociale.
 • Crearea sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri „RO e-Transport”.
 • Reincriminarea unor fapte de evaziune fiscală.
 • Sistemul RO-e-Factura va fi obligatoriu și pentru produsele cu risc ridicat.
 • Biletele de valoare se vor emite exclusiv pe suport electronic.
 • Salariul brut minim pe țară va putea fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea acestei perioade, salariatul va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului minim.
 • Termenul de 31 ianuarie 2022 a fost înlocuit cu termenul de 30 iunie 2022 pentru măsurile de anulare a obligaţiilor accesorii aferente anumitor obligații fiscale restante.

Spre că cele de mai sus vă sunt de folos.

 

Vă stau la dispoziție pentru detalii suplimentare privind cele prezentate în acest buletin.

Cu stimă,

 

Stela Colun PhD

Consultant fiscal

Mobile: +40 748 733 865

stela.colun@coluntax.ro

 

Colun Tax Consulting SRL

Societate de consultanță fiscală

Membră a Camerei Consultanților Fiscali din România

Aleea Barajul Sadului nr. 7

Bucharest, Sector 3

https://coluntax.ro/

Latest comments

Post a comment