Enter your search terms:
Top

4 februarie 2021    |     Autor Stela Colun

NOI MODIFICĂRI ALE CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ

ÎN VIGOARE DE LA DATA DE 24 DECEMBRIE 2020

În Monitorul Oficial nr. 1266/21.12.2020, a fost publicată Legea

nr. 295/18.12.2020 pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală.

 

Buletinul anexat o prezentare detaliată a noilor modificări.

ColunTax-Buletin-Modificari Cod procedura fiscala-04.02.2021

 

Legea a intrat în vigoare la data de 24 decembrie 2020, cu excepțiile prevăzute de aceasta.

 

Modificările includ:

 

 • Instituirea unor noi situații care atrag nulitatea actului administrativ fiscal.
 • Aspecte privind obligația băncilor de a solicita înregistrarea fiscală a persoanelor nerezidente, care își deschid conturi bancare sau cutii de valori.
 • Contribuabilul poate solicita reverificarea fiscală în situaţiile în care nu poate corecta declaraţia de impunere, deoarece a fost anulată rezerva verificării ulterioare.
 • Prevederi privind rezultatele controlului antifraudă.
 • Schimbarea competenței de soluționare a contestațiilor de la ANAF la MFP.
  În cadrul Ministerului Finanțelor Publice va funcționa o structură specializată pentru soluționarea contestațiilor asupra actelor administrative fiscale emise de organul fiscal central.
 • Penalitatea de nedeclarare se reduce cu 75% din oficiu dacă obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie se sting, nemaifiind necesară depunerea unei cereri de către contribuabil în acest sens.
 • Aspecte privind suspendarea termenului de prescripţie și durata inspecției fiscale.
 • Posibilitatea de a depune o declarație de regularizare / cerere de restituire, în cazul în care, din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii parțiale în cursul anului, rezultă sume de restituit de la buget.
 • A fost introdusă prevederea expresă privind obligativitatea organului de soluționare a contestației de a asigura accesul contestatorului, la cererea acestuia, la toate probele de la dosarul de soluționare a contestației fiscale.

 

Cu stimă,

 

Stela Colun PhD

Consultant fiscal

Mobile: +40 748 733 865

stela.colun@coluntax.ro

 

Colun Tax Consulting SRL

Societate de consultanță fiscală

Membră a Camerei Consultanților Fiscali din România

Aleea Barajul Sadului nr. 7

Bucharest, Sector 3

https://coluntax.ro/

Latest comments

Post a comment