Enter your search terms:
Top

23 decembrie 2020    |     Autor Stela Colun

NOI MODIFICĂRI FISCALE ÎN VIGOARE DE LA 1 IANUARIE 2021

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1269/21.12.2020 a fost publicată Legea nr. 296/18.12.2020 pentru modificarea și completarea Codului fiscal („Legea”).

 

ColunTax-Buletin-Modificari Cod fiscal-23.12.2020

 

Legea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, cu excepțiile prevăzute de aceasta.

 

NOUTĂȚILE FISCALE IMPORTANTE INCLUD:

 

IMPOZITUL PE PROFIT:

  • A fost introdusă consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit.
  • Ajustările pentru deprecierea creanțelor vor fi integral deductibile, fiind eliminată limita de 30%.
  • Vor fi deductibile la calculul rezultatului fiscal cheltuielile angajatorului aferente activității desfășurate de salariați în regim de telemuncă.

 

TAXE SALARIALE. Vor fi neimpozabile sumele acordate lunar angajaților care desfășoară telemuncă în limita a 400 RON.

 

  • Dividendele primite de la o persoană juridică română vor reprezenta venituri neimpozabile la calculul IMPOZITULUI PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR.

 

Au fost extinse facilitățile acordate veniturilor obținute în domeniul construcțiilor și asupra CONTRIBUȚIILOR SOCIALE pentru toate persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor.

 

TVA:

  • Plafonul pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare a fost majorat la 4.500.000 RON (de la 2.250.000 RON).
  • A fost introdusă facilitatea desemnării unui reprezentant fiscal autorizat de nerezidenții care realizează în România importuri urmate de livrări intracomunitare de bunuri.
  • A fost extinsă aplicarea măsurilor de simplificare şi pentru livrările de gaze, dar cu aplicare numai până la data de 30 iunie 2022 inclusiv.

 

IMPOZITUL PE CLĂDIRI:

  • A fost prelungit la 5 ani (de la 3 ani) termenul de actualizare a raportului de evaluare pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor deținute de persoanele juridice, pentru calculul impozitului pe clădiri.
  • Au fost introduse reguli pentru stabilirea impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, pentru anul 2021.

 

  • Noul termen de depunere a declarației unice va fi 25 mai (în loc de 15 martie).

 

Buletinul anexat include acest rezumat, precum și o prezentare în detaliu a acestor măsuri și a altor modificări.

 

Cu stimă,

 

Stela Colun PhD

Consultant fiscal

Mobile: +40 748 733 865

stela.colun@coluntax.ro

 

Colun Tax Consulting SRL

Societate de consultanță fiscală

Membră a Camerei Consultanților Fiscali din România

Aleea Barajul Sadului nr. 7

Bucharest, Sector 3

https://coluntax.ro/

Latest comments

Post a comment