Enter your search terms:
Top

19 mai 2020    |     Autor Stela Colun

NOUTĂȚI FISCALE ȘI ALTE NOUTĂȚI LEGISLATIVE

Vă prezint în acest buletin nouățile recente, aprobate prin mai multe acte normative.

 

ColunTax-Buletin-Noutati fiscale-18.05.2020 

 

DIN CUPRINSUL ACESTUI BULETIN:

 

 • Acordarea indemnizaţiilor de somaj tehnic, de care beneficiază salariaţii și alți profesioniști, se prelungeşte şi pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgenţă – 15 mai 2020 – şi 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menţine restricţiile. 

 

 • Impozitul pe profit. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată, contribuabilii care plătesc impozit pe venitul microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, şi 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru
  trimestrul III, beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului datorat.

 

 • Termenul de depunere a declarației unice a fost extins până la data de 30 iunie 2020 inclusiv (de la data de 25 mai).

 

 • Acordarea unor bonificații în cazul impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii.

 

 • Începând cu luna iunie 2020, angajatorii persoane juridice vor datora contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice pe perioada suspendării din funcţie a acestora, la o bază de calcul reprezentată de salariul minim.

 

 • TVA
 • Organul fiscal efectuează analiza de risc numai după înregistrarea în scopuri de TVA a persoanele impozabile: societăţi cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor 31/1990.
 • Sunt scutite TVA cu drept de deducere livrările către asociaţii şi fundaţii legal constituite, de medicamente, echipamente de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19, efectuate până la data de 1 septembrie 2020. 

 

 • Impozite locale. Acordarea unor competențe consiliilor locale privind reducerea impozitului pe clădiri în cazul clădirilor folosite de contribuabilii care și-au întrerupt total activitatea, ca urmare a instituirii stării de urgență.

 

 • Amnistia fiscală pentru dobânzi, penalități și alte accesorii datorate de contribuabilii care vor achita principalul restanțelor până la data de 15 decembrie 2020.

 

 • Angajatorii din sistemul privat cu un număr mai mare de 50 de salariaţi au obligaţia de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariaţi să se asigure existenţa unui interval de o oră la începerea şi la terminarea programului de muncă, într-un interval de trei ore. 

 

 • Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real se prelungeşte până la data de 1 noiembrie 2020.Nu mai este obligatoriu ca declarația să fie notarială dacă este depusă în termenul respectiv.

 

 • Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, cel mai târziu până la 15 iunie 2020
  (fiind extinsă de la 15 mai 2020).

 

 • Se prelungeşte până la data de 15 iunie 2020 termenul în care Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situaţii de urgenţă, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgenţă. 

 

Cu stimă,

 

Stela Colun PhD

Consultant fiscal

Mobile: +40 748 733 865

stela.colun@coluntax.ro

 

Colun Tax Consulting SRL

Societate de consultanță fiscală

Membră a Camerei Consultanților Fiscali din România

Aleea Barajul Sadului nr. 7

Bucharest, Sector 3

https://coluntax.ro/

Latest comments

Post a comment