Enter your search terms:
Top

13 februarie 2018      |     Autor Stela Colun

Ordonanță de urgență a Guvernului privind asigurarea venitului net pentru angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare și inovare, cei care desfășoară activități sezoniere și pentru cei încadrați ca persoane cu handicap grav sau accentuat, la același nivel pe care l-au avut pentru luna decembrie 2017

În Monitorul Oficial nr. 125/08.02.2018, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Ordonanța cuprinde următoarele:

 1. Măsura fiscală aplicabilă angajaților care beneficiază de scutirea de impozit pe venit, fiind condiționată de majorarea de către angajatori a venitului salarial brut cu cel puțin 20% față de nivelul din luna decembrie 2017 pentru angajații respectivi.
 2. Modificări ale Codului fiscal.

 

Prezentăm în continuare principalele aspecte ale Ordonanței.

 

 1. Măsura fiscală

Măsura fiscală are o aplicabilitate temporară: se aplică veniturilor din salarii și asimilate salariillor realizate pe Persoanele scutite de impozit pe venit în anul 2018.

Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili (art. 60 din Codul fiscal):

 

 • persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat,
 • persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor, ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator,
 • persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor, ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare,
 • persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor, ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an, Denumite “Persoane scutite de impozit pe venit”.

Persoanele care beneficiază de Măsura fiscală

Ordonanța se aplică:

 

 • persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă sau a actelor de detaşare, aflate în derulare la data de 31 decembrie 2017, şi care se încadrează în categoriile de Persoane scutite de impozit pe venit, al căror salariu brut lunar este majorat cu cel puţin 20% faţă de nivelul celui din luna decembrie 2017, şi
 • persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori străini.

 

Salariul brut din luna decembrie 2017 cuprinde salariul brut de încadrare şi elementele de natura veniturilor salariale care se acordă, în fiecare lună, conform contractului individual de muncă valabil în luna decembrie 2017, care constituie bază de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii.

 

– În cazul în care contractul individual de muncă a fost suspendat până la data de 31 decembrie 2017 sau este suspendat la data menţionată anterior, iar angajatul îşi reia activitatea în cursul anului 2018, salariul brut luat în considerare este Salariul brut din luna decembrie 2017.

Persoanele cărora nu le se aplică Măsura fiscală

Măsura fiscală nu se aplică:

 

 • Personalului din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului, prevăzut în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • În situaţiile în care, potrivit acordului de voinţă al părţilor, în perioada de aplicare a Ordonanței salariul brut lunar este diminuat sub nivelul Salariului brut din luna decembrie 2017, de la data modificării contractului individual de muncă;
 • Pentru perioada în care contractul individual de muncă este suspendat potrivit Codul muncii.

În ce constă Măsura fiscală

– Pentru angajaţii care beneficiază de măsura fiscală angajatorii/plătitorii, stabilesc, reţin la sursă şi plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate, conform următoarei formule de calcul:

 

CASSreținută = venit brut2018 – CASdatorată în 2018 – salariu netdecembrie2017

 

Simbolurile utilizate au următoarele înţelesuri:

 

 • CASSreținută = CASS reţinută de către angajatori/plătitori din salariul brut în lună, care nu poate fi mai mare decât contribuţia calculată şi datorată conform Codului fiscal
 • Venit brut2018 = venitul bază de calcul al CASS, realizat în anul 2018
 • CASdatorată în 2018 = CASS, calculată şi reţinută de către angajatori/plătitori, potrivit Codului fiscal
 • Salariu netdecembrie2017 = salariul net, determinat prin deducerea din salariul brut a contribuţiilor sociale individuale obligatorii în luna decembrie 2017, corespunzător salariului brut prevăzut în contractul individual de muncă, aflat în derulare la data de 31 decembrie 2017

 

 

– În cazul în care, în cursul lunii, contractul individual de muncă este suspendat, a încetat raportul de muncă sau intervine detaşarea angajatului, Salariul brut pentru luna decembrie 2017 se recalculează proporţional cu numărul de zile lucrate în luna pentru care se datorează CASS.

 

– Măsura fiscală este aplicabilă şi în cazul în care, pentru angajaţii detaşaţi, drepturile salariale sunt plătite de către entitatea la care au fost detaşaţi pe baza informaţiilor transmise de angajator, respectiv majorarea cu cel puţin 20% a Salariului brut din luna decembrie 2017.

 

– Valoarea reprezentând diferenţa pozitivă dintre CASS datorată şi calculată potrivit Codului fiscal, şi CASS reţinută se stabileşte de către angajator/plătitor şi se evidenţiază distinct ca sumă dedusă în Declaraţia 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (“Diferența de CASS”).

 

– Măsura fiscală este aplicabilă şi în cazul în care sunt stabilite diferenţe în plus faţă de suma dedusă de angajator/plătitor prin Declaraţia 112 fie prin corectarea declaraţiei fiscale de către angajator/plătitor, fie prin emiterea unei decizii de impunere de către organul fiscal.

 

– În cazul în care sunt stabilite diferenţe în minus faţă de suma dedusă de angajator/plătitor prin declaraţia 112, fie prin corectarea declaraţiei fiscale de către angajator/plătitor, fie prin emiterea unei decizii de impunere de către organul fiscal, aceasta se recuperează la bugetul de stat prin debitarea contului de venituri al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului şi creditarea contului bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului. În acest caz, angajatorul/plătitorul este obligat la plata diferenţei în minus.

Venit brut în decembrie 2017: 10.000 lei
Contribuții sociale obligatorii – angajat: 1.650 lei
CAS (10,5%): 1.050 lei
CASS (5,5%): 550 lei
Șomaj (0,5%): 50 lei
Venitu net: 8.350 lei

Venit brut 2018: 12.000 lei
[10.000 lei + 10.000 lei x 20% (venit brut 2017 majorat cu 20%)]
Contribuții sociale obligatorii, DATORATE
de angajat: 4.200 lei, din care:
CAS datorată (25%) 3.000 lei
CASS datorată (10%) 1.200 lei
CASS REȚINUTĂ: 650 lei
[12.000 lei – 3.000 lei – 8.350 lei = 650 lei (venit brut 2018 –CAS- venit net decembrie 2017)]
Diferență CASS dedusă de la bugetul de stat: 550 lei
[ 1.200 lei – 650 lei (CASS datorată – CASS reținută)]
Venit net: 8.350 lei

Aspecte de natură procedurală

Ordonanța prevede și alte aspecte de natură procedurală, cum ar fi:

 

 • modalitatea de alocare, de la bugetul de stat a diferenței de CASS, precum și modalitatea de transmitere a informațiilor către CNAS;
 • modalitatea de verificare de către ANAF, a diferenței de CASS suportată de la bugetul de stat, stabilită de angajator în Declarația 112, respectiv, pe baza unei analize de risc specifice.

Aplicabilitatea

– Măsura fiscală se aplică veniturilor din salarii și asimilate salariillor realizate pe Persoanele scutite de impozit pe venit în anul 2018.

 

– Pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele scutite de impozit pe venit în anul 2018, înainte de data de 8 februarie 2018 (data intrării în vigoare a Ordonanţei), angajatorul/plătitorul poate efectua regularizarea prin depunerea declaraţiei rectificative, până la 31 decembrie 2018.

 

– În aplicarea celor de mai sus, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței, se emit norme aprobate prin ordin ANAF. Această dată ar fi 23 februarie 2018.

 

2. Modificări ale Codului fiscal

Comentariile noastre și modificarea fiscală sunt evidențiate cu albastru.

Stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale

– Conform Codului fiscal, calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor se realizează prin aplicarea cotei de 25% asupra bazelor impozabile lunare de calcul.

 

– Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei de 25% asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

 

Cu alte cuvinte, CAS datorată este cea rezultată din aplicarea cotei de 25% la un nivel egal cu salariul minim pe economie, indiferent dacă salariul obținut de angajat este mai mic decât salariul minim pe economie.

 

– Totuși, în cazul în care contribuţia de asigurări sociale este mai mică decât contribuţia de asigurări sociale aplicată la un salariu minim pe economie, diferenţa se plăteşte de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.

Sursa noastră include Ordonanța și nota de fundamentare a acesteia publicată pe site-ul www.mfinante.ro, rubrica “Transparență decizională”.

Latest comments

Post a comment