Enter your search terms:
Top

11 iulie 2024    |     Autor Stela Colun

În Monitorul Oficial al României, Partea I-a, 582/11.06.2024, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2024 (“OUG 69/2024”).

Buletinul anexat prezintă cele mai importante noutăți introduse de această ordonanță.

ColunTax-Buletin-OUG 69-11.07.2024

Pe scurt

 Începând cu data de 1 ianuarie 2025, persoanele impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relația B2C, sunt obligate să transmită facturile emise în RO e-Factura.

În perioada 1 iulie 2024—31 decembrie 2024 utilizarea RO e-factura este opțională.
În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025 nu se aplică amenzi pentru nerespectarea obligației.

 Bonurile fiscale trebuie să includă codul de înregistrare fiscală.
Anumite date trebuie tipărite pe bonul fiscal şi sub formă de cod QR.

În cazul modelelor de aparate de marcat electronice fiscale pentru care nu este posibilă tipărirea sub formă de cod QR a acestor date, utilizatorii acestor aparate au obligația de a se conforma până la data de 21 iunie 2026.

 Obligațiile fiscale care reprezintă accize nu formează obiect al restructurării.

Pentru mai multe detalii legate de subiectele în cauză, vă recomand să consultați textul acestui act normativ.

Vă încurajez să trimiteți acest buletin colaboratorilor dvs.

Vă stau la dispoziție pentru clarificări suplimentare.

Cu stimă,

Stela Colun
Consultant fiscal
Fondator
Mobil: +40 748 733 865
stela.colun@coluntax.ro
Colun Tax Consulting SRL
Membru CCF, NRCC și BEROCC
Aleea Barajul Sadului nr. 7
Bucureşti, sector 3
www.coluntax.ro

Latest comments

Post a comment