Enter your search terms:
Top

6 august 2020    |     Autor Stela Colun

CELE MAI RECENTE HOTĂRĂRI ALE CURȚII EUROPENE DE JUSTIȚIE ÎN MATERIE DE TVA

Vă prezint în acest buletin rezumatul celor mai recente hotărări ale Curții Europene de Justiție în materie de TVA.

 

ColunTax-Buletin-Hotarari CEJ TVA-04.08.2020

 

Aceste hotârări se referă la: faptul că dreptul de deducere a TVA nu trebuie condiționat de prezentarea unor documente suplimentare față de factura fiscală; tratamentul aplicabil în cazul despăgubirilor percepute în caz de nerespectare de către clienți a perioadei minime de contractare; ajustarea bazei de impozitare a TVA în caz de neplată și dreptul la rambursarea TVA persoanelor impozabile care nu sunt stabilite în statul membru de rambursare.

 

Cu stimă,

 

Stela Colun PhD

Consultant fiscal

Mobile: +40 748 733 865

stela.colun@coluntax.ro

 

Colun Tax Consulting SRL

Societate de consultanță fiscală

Membră a Camerei Consultanților Fiscali din România

Aleea Barajul Sadului nr. 7

Bucharest, Sector 3

https://coluntax.ro/

Latest comments

Post a comment