Enter your search terms:
Top

5 februarie 2021    |     Autor Stela Colun

REZUMATUL MODIFICĂRILOR DIN DOMENIUL DREPTULUI MUNCII

ȘI DIN DOMENIUL FISCAL
APLICABILE DE LA 1 IANUARIE 2021

Buletinul anexat principalele modificări din domeniul dreptului muncii și din domeniul fiscal aplicabile de la 1 ianuarie 2021.

 

ColunTax-Buletin-Noutati in vigoare din 01.01.2021-05.02.2021

 

DREPTUL MUNCII

 

 • Ajutorul privind indemnizația tehnică a fost prelungit până la 30 iunie 2021.
 • Reducerea timpului de lucru în cursul stării de alertă. Această măsură a fost extinsă pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de alertă.
 • Ajutor de 2.500 lei pentru angajarea anumitor categorii de persoane.
 • Ajutor pentru zilieri și pentru angajații sezonieri: măsuri extinse până la la 30 iunie 2021.
 • Suspendarea contractului individual de muncă ca rezultat al declarării stării de urgență, introdusă în Codul muncii.

 

DOMENIUL FISCAL

 

 • Impozitul pe profit. Aplicarea deductibilității integrale a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor a fost amânată pentru data de 1 ianuarie 2022. Prin urmare, ajustările pentru deprecierea creanțelor sunt în continuare deductibile în limita de 30%, cu îndeplinirea anumitor condiții.
 • Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific domeniului HoReCa nu datorează acest impozit pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021.
 • TVA. A fost amânată pentru data de 1 ianuarie 2022 aplicarea plafonului majorat de
  140.000 Euro exclusiv TVA pentru vânzarea livrarea de locuințe care pot fi achiziționate de persoanele fizice cu cota de 5%. Prin urmare, în anul 2021 se aplică în continuare plafonul de 450.000 lei exclusiv TVA, cu îndeplinirea anumitor condiții.
 • Modalitatea de dovedire a originii mărfurilor în contextul Acordului Comercial
  și de Cooperare încheiat între Uniunea Europeană și Marea Britanie.
 • A fost extinsă posibilitatea de a solicita și în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2021 anularea dobânzilor, penalităților și alte accesorii datorate de contribuabili pentru datoriile fiscale principale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv.

 

Cu stimă,

 

Stela Colun PhD

Consultant fiscal

Mobile: +40 748 733 865

stela.colun@coluntax.ro

 

Colun Tax Consulting SRL

Societate de consultanță fiscală

Membră a Camerei Consultanților Fiscali din România

Aleea Barajul Sadului nr. 7

Bucharest, Sector 3

https://coluntax.ro/

Latest comments

Post a comment